• شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  انتقال آب و پمپاژ شبکه اصلی سد احمدبیگلو

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  سد زنوز

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  شبکه اصلی پایاب سد سبلان

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  آبیاری و زهکشی سد زنوز چوخورزمی

 • شرکت تبریزتیک
  شرکت تبریزتیک

  احداث مخازن و تاسیسات آبرسانی میاندوآب و چهاربرج

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

ایجاد ایمیل کارمندان

| |

جهت گسترش خدمات و متمرکز سازی و یکپارچگی سیستم های الکترونیکی شرکت تبریزتیک، در صورتی که کارمندان محترم شرکت نیاز به ایجاد ایمیل تحت دامنه شرکت دارند،لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و... ادامه مطلب