ایجاد ایمیل کارمندان

جهت گسترش خدمات و متمرکز سازی و یکپارچگی سیستم های الکترونیکی شرکت تبریزتیک، در صورتی که کارمندان محترم شرکت نیاز به ایجاد ایمیل تحت دامنه شرکت دارند،لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از بررسی ،نتیجه و اطلاعات ایمیل … ادامه