شرکت تبریز تیک ( سهامی خاص)

 

تلفن :
041-33303619
041-33308456
041-33308491
33308500 -041

فکس : 33307930-041

پست الکترونیک : info@tabriztik.com

آدرس پستی : آذربایجان شرقی ، تبریز ، جاده ائل گلی ، کوی الهی پرست ،

بلوار الهی پرست ، کوچه صفا ، پلاک 40 ، ساختمان مرکزی شرکت تبریزتیک

کد پستی : 5166874491