اطلاعیه نقل مکان دفتر مرکزی شرکت تبریز تیک

ساختمان دفتر مرکزی شرکت تبریز تیک، پس از 30 سال تغییر مکان یافت.
این انتقال با توجه به لزوم گسترش برخی امکانات و فعالیت ها و توسعه دفتر فنی صورت گرفته و از این پس کلیه مکاتبات و تماس های مشتریان و شرکت های همکار، از طریق آدرس های جدید که به شرح ذیل اعلام می گردد، رسمیت خواهد یافت.

آدرس : تبریز ، جاده ائل گلی ، بلوار الهی پرست ، کوچه صفا ، پلاک 40 / کد پستی :5166874491
تلفن : 33303619 – 33308456 – 33308491 – 33308500 -041 / فکس : 33307930-041

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.