• كارفرما : شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي
  • مشاور : مهندسين مشاور پراهوم
  • زمان اجرا : 1385 الي 1387

– احداث سد مخزنی چوخورزمی با هسته رسی به ارتفاع 14 و طول تاج 750 متر
– عملیات ساماندهی رودخانه زنوزچای
-احداث بند انحرافی چوخورزمی بر روی رودخانه زنوز چای
– عملیات لوله گذاری لوله های فولادی انتقال آب تحت فشار از سایز 700 الی 350 بطول 12 کیلومتر
– عملیات لوله گذاری لوله های پلی اتیلن انتقال آب تحت فشار از سایز 400 الی 160 بطول 14کیلومتر
– عملیات بتنی 10000 متر مکعب
– عملیات آرماتوربندی 400 تن
– عملیات خاکی 1200000 متر مکعب
– عملیات ساخت کانالهای بتنی
– عملیات ریپ راپ و فیلتر ریزی زیر آن جمعا حدود 40 هزار متر مکعب
– اجرای عملیات پرده آببند با دستگاه گراپ و بتن پلاستیک به عمق 17 متر
– احداث 8 دستگاه شیر خانه فشارشکن در مسیر خط لوله همراه با نصب تجهیزات مربوطه و شرخانه اصلی سد .
– احداث برج آبگیر سد همراه با تجهیزات هیدرومکانیکال آن