• کارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل
  • مشاور : مهندسین مشاور پویاب
  • برآورد هزینه پیمانکاری : بر اساس فهرست 88،حدود 148 میلیارد ریال
  • پیشرفت فیزیکی : 15%
  • مشخصات پروژه

-خط انتقال آب از سد احمدبیگلو به ایستگاه پمپاژ حدود 6 کیلومتر لوله 1200 و 14000 میلیمتر و 33 کیلومتر خط پلی اتیلین 200 تا 900 میلیمتری

-احداث ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برقی و مکانیکی آن شامل 16 دستگاه پمپ فشارقوی با الکتروموتو 315 کیلوواتی جمعا حدود 5 مگاوات

-خط انتقال برق 20 کیلوات بطول 24 کیلومتر

-انواع عملیات خاکی جاده سرویس خطوط لوله حدود 40 کیلومتر شامل 1200000 مترمکعب