• کارفرما : سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
  • مشاور : مهندسین مشاور آشناب
  • زمان اجرا : 1370 الی 1373
  • مشخصات پروژه :

1- لو له گذاری با لوله فولادی 900 و داکتیل 700 میلیمتر به طول 13 کیلومتر
2- احداث منبع ذخیره آب بین راهی از نوع بتنی به ظرفیت 2000 متر مکعب
3- احداث شیر خانه های مربوطه ، حوضچه فشارشکن و تاسیسات برقی و مکانیکی آن
4- احداث جاده سرویس مسیر خط لوله