• كارفرما : شركت عمران شهر جديد سهند
  • مشاور : دفتر فني شركت عمران شهر جديد سهند
  • زمان پروژه : 1376 الي 1379
  • مشخصات پروژه :

-انواع لوله گذاری آب و فاضلاب با لوله های پلی اتیلن تحت فشار ‘ آزبست سیمانی ، فولادی و داکتیل و بتنی فاضلابی به اقطار 75 الی 500 بطول110 کیلومتر
-احداث منهولهای درجا و پیش ساخته 520 عدد
-احداث سپتیک تانک بصورت سنگی بتنی 2000 متر مکعب